Nyt fra Sogneforeningen

Så blev der skraldet !

Også i år samlede vi over 25 kg skrald op – primært på Haslevvejen. Vi takker både de fremmødte på dagen, de der samlede ind fredagen før samt alle jer, der dagligt samler skrald på jeres ture rundt i vores by.

 

 

Nyt fra Sogneforeningen

FORÅRS – BANKO I FORSAMLINGSHUSET

bankoplade 

Vi håber, at I har lyst til at spille banko sammen med os tirsdag d. 21. maj kl. 18.30. Der vil være flotte gevinster , nu hovedgevinsten fra BAS Auto gratis olieskift, desuden pengegevinster og kød og sponsorerede gevinster som både vil være fra lokale butikker/kunstnere m.m. Døren åbnes kl. 17.

For at deltage skal man købe en indgangsbillet til 25 kr. Denne byttes på aftenen til en kop kaffe og et stykke hj.lavet kage.
Pladerne koster 50 kr. for 6 stk.
Der ud over vil der være salg af smørrebrød til 25 kr.pr.stk, div. lotterier m.m..

Indgangsbilletten kan købes fra mandag d. 6. maj og indtil torsdag d. 16. maj direkte hos Tove Bundgaard, Kalvehave 6H/ tel. 26275603

Bankosang

Har du lyst til at donere gevinster til lotterierne, hører vi gerne fra dig hurtigst muligt på tel. 60624664/merethelystrup@gmail.com. Overskuddet går til Sneslev forskønnelse. Har du lyst til at give en hånd med, hører vi også gerne fra dig.

7-9-13 og Gamle Ole 

Sneslev Sogneforening – aktive borgere Sneslev by og land

Har du lyst til at støtte det lokale arbejde i Sneslev ?

Ved et medlemskab af Sneslev Sogneforening er du med til at støtte op om vores aktiviteter her i byen. Foreningen består af 10 aktive borgere -nogen af os har boet længe i Sneslev og andre af os i kortere tid. Foreningens navn stammer fra gammel tid – vi har ikke nogen politisk eller religiøs tilhørsforhold. Har du lyst til at høre mere om vores virke, er du altid velkommen til at kontakte os – se bagerst i Snyt eller mød os ude i byen.

Hvis du endnu ikke har fået indbetalt dit kontingent for 2019 kan det stadig nås – 50 kr. for enkeltpersoner/ 100 kr. for hele din husstand. Vi er pt 64 medlemmer.

Mobilpay 69336 – husk skriv ”Kontingent og navn og adr. eller indbetal på konto:  reg. 1551 og kontonr. 3374106.

 

 

Nyt fra Sogneforeningen

Jeg er blevet ny administrator her på hjemmesiden og vil forsøge at lave forskellige opslag, så vi kan få gang i denne hjemmeside igen.

Håber I vil tage godt imod 🙂

Bedste hilsner
Tove Bundgaard
Kalvehave 6H
tlf. 26275603

 

Maddag og Valgmøde

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 18.30 i Sneslev Forsamlingshus.
Menuen er naturligvis Stegt flæsk med persillesovs. Derefter kaffe og kage.

Repræsentanter fra Ringsted Byråd vil besøge sognet denne aften.
Efter maden får hvert parti lidt tid som indledning, derefter spørgsmål fra salen.

Mød op og få del i den gode mad – og stil et par gode spørgsmål.

Idékatalog

Konsulent Mette Børgesen har lavet en flot opsamling på Borgermødet af 14/6-2017. På baggrund af vores drøftelser og udtalelser på samme møde er idéerne samlet i 8 overordnede emner (se evt. også september nr. af Snyt):

Digital infrastruktur (tele/IT) – Trafikal infrastruktur – Byfornyelse – Natur og fritidsliv – Samarbejde med nabobyer – Motion – Fællesskab og foreningsliv – Forsamlingshuset.

Seks personer meldte sig som interesserede i det videre forløb. Flot! Mette B. og disse seks bliver snarligt inviteret af Sogneforeningen til en videre drøftelse af de forskellige idéer, og gerne komme frem til en beslutning om, hvilke emner der i første omgang skal satses på.

Hele kataloget er udsendt på email til alle de interesserede + alle sognets foreningsfolk + kirken. Skulle andre i sognet være interesserede i at modtage kataloget, da send mig en mail eller telefonopringning om det.

Skulle en og anden derude i sognet være blevet interesseret i at “hoppe på vognen” er du mere end velkommen. Kontakt til formand Ib Rod:
Telefon 46 19 44 82 eller email: v-a@mail.dkKontakt til Addis: Telefon 30 499 542 eller email: atc@addis.dk.   Bedste hilsner Sneslev Sogneforening.