Forfatterarkiv: Addis Toft

Maddag og Valgmøde

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 18.30 i Sneslev Forsamlingshus.
Menuen er naturligvis Stegt flæsk med persillesovs. Derefter kaffe og kage.

Repræsentanter fra Ringsted Byråd vil besøge sognet denne aften.
Efter maden får hvert parti lidt tid som indledning, derefter spørgsmål fra salen.

Mød op og få del i den gode mad – og stil et par gode spørgsmål.

Idékatalog

Konsulent Mette Børgesen har lavet en flot opsamling på Borgermødet af 14/6-2017. På baggrund af vores drøftelser og udtalelser på samme møde er idéerne samlet i 8 overordnede emner (se evt. også september nr. af Snyt):

Digital infrastruktur (tele/IT) – Trafikal infrastruktur – Byfornyelse – Natur og fritidsliv – Samarbejde med nabobyer – Motion – Fællesskab og foreningsliv – Forsamlingshuset.

Seks personer meldte sig som interesserede i det videre forløb. Flot! Mette B. og disse seks bliver snarligt inviteret af Sogneforeningen til en videre drøftelse af de forskellige idéer, og gerne komme frem til en beslutning om, hvilke emner der i første omgang skal satses på.

Hele kataloget er udsendt på email til alle de interesserede + alle sognets foreningsfolk + kirken. Skulle andre i sognet være interesserede i at modtage kataloget, da send mig en mail eller telefonopringning om det.

Skulle en og anden derude i sognet være blevet interesseret i at “hoppe på vognen” er du mere end velkommen. Kontakt til formand Ib Rod:
Telefon 46 19 44 82 eller email: v-a@mail.dkKontakt til Addis: Telefon 30 499 542 eller email: atc@addis.dk.   Bedste hilsner Sneslev Sogneforening.   

Så fik vi afholdt Borgermøde……

…. og en tak til de fremmødte. Vi var ca. 30 personer i alt. Efter formand Ib Rod’s velkomst styrede konsulent Mette Børgesen os godt igennem de to timer mødet varede.
Vi blev fordelt ved seks borde, hvor Mette havde bedt Sogneforeningens bestyrelse om at være “bordformænd/kvinder” eller værter. Vi skulle sikre at alle kom til orde. Det fungerede som det var meningen. Mette havde forberedt nogle spørgsmål vi kunne tale ud fra – og der blev talt og nedfældet mange udtalelser og idéer fra alle. Efter en times arbejde fremlagde de seks værter, hvad man var kommet frem til.  

Mette har taget alle vores skriverier med sig hjem og vil samle de fremkomne idéer i hovedområder. Spændende. Det vil hun sende til Sogneforeningen og vi skal så på forskellig måde delagtiggøre sognet i resultaterne.
Sidst i mødet kunne interesserede skrive sig på lister med navn osv. og de vil senere blive inviteret til et opfølgende møde, hvor de konkrete projekter skal besluttes. Mødet vil blive efter sommerferien.

Tak til Annegrete for kaffebrygning – til Sanne for indkøb og dejlig hjemmebagt kage – og til alle andre for en hjælpende hånd.
   Ib sluttede mødet af med et “Tak for i aften”.

                                                                                                          Sogneforeningen

Kære alle!

Nu håber jeg virkelig, at vores fælles hjemmeside meget snart bliver gjort aktiv.

Der kan til stadighed pyntes på siderne med oplysninger og billeder, så egentlig bliver siden aldrig færdig.

Addis (Sogneforeningen)